Strona główna      Mapa serwisu    Oferta    O nas    Galeria    Kontakt
     

 

 
 

Ostatki w Gościńcu Wiecha 06.02.2016 godz. 19:00 Koszt od osoby 110 zł

 

BAL OSTATKOWO-KARNAWAŁOWY 

Bal odbędzie się 06.02.2016 o godzinie 19.00 – koszt 110 zł od osoby.

 

W tym ro­ku ko­niec kar­na­wa­łu wy­jąt­ko­wo przy­pa­da w dniu wa­len­ty­nek. W związ­ku z tym ser­decz­nie za­pra­sza­my na ostat­ko­wo-wa­len­tyn­ko­wy bal prze­bie­rań­ców w Go­ściń­cu Wie­cha. Zwo­łajci zna­jo­mych! Za­skoczcie wszyst­kich swo­ją po­my­sło­wo­ścią i bądźci tej no­cy tym kim chcecie! Tyl­ko u nas mo­żecie spo­tkać pi­ra­ta z Ka­ra­ibów lub Bat­ma­na. A Wy? Mo­że jak Pan Wo­ło­dy­jow­ski i Baś­ka uświet­ni­cie swo­ją obec­no­ścią nasz ku­lig? Tak czy owak, gwa­ran­tu­je­my jak za­wsze do­sko­na­łą kuch­nię, pysz­ny chleb pie­czo­ny na miej­scu i wy­śmie­ni­tą za­ba­wę.


UWAGA! MILE WIDZIANE PRZEBRANIE :)

 

   

W ramach ceny oferujemy:
  

  • pyszną kuchnię,
  • ognisko z grzańcem i pieczonym prosiakiem,
  • kulig,
  • DJ 
  • doskonałą atmosferę.

 

Po więcej informacji i szczegółowych prosimy o kontakt telefoniczny: 22 797 77 77, 601 395 123.

 

Możliwość noclegu.

 

Serdecznie zapraszamy!

 
 

Wspaniale bawili się u nas:

 
  Oferta   Gościniec Wiecha
  Pod ręką
 
             
 

Imprezy dla firm

Wycieczki dla dzieci

Wesela

Catering

Noclegi

Oferta dla fotografów

Atrakcje Gościńca Wiecha

 

Informacje

Oferta

Plan Gościńca

Referencje

Klienci

Galeria

 

Strona główna

Mapa serwisu

Kontakt

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 Gościniec Wiecha                                                                                             Projekt i wykonanie Quicknet